Κάθε ομορφιά είναι αιωνιότητα. Ό,τι βλέπω, ό,τι ακούω, ό,τι αγγίζω, χώμα, αέρας, φως, είναι μέρος της αιωνιότητας. Αιωνιότητα δεν είναι ό,τι αντέχει στο χρόνο - γιατί τότε θα’χαν τα πρωτεία οι πολυκατοικίες και οι ουρανοξύστες - αλλά ό,τι σφραγίζει μια στιγμή ανεπανάληπτα.Λιλή Ζωγράφου

Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2008

Ο άνθρωπος σκέφτεται, άρα Υπάρχω, λέει το Σύμπαν. Paul Valery


L'autunno - Vivaldi

Ο εγκέφαλος που (δεν) ξέρουμε

The Human Brain - Carl SaganΟ άνθρωπος σκέφτεται, άρα Υπάρχω, λέει το Σύμπαν
PAUL VALERY

ImageΗ περιέργεια και το ενδιαφέρον για τον εγκέφαλο ανιχνεύεται ιστορικά τέσσερις χιλιετίες πριν. Η πρώτη γραπτή αναφορά στον εγκέφαλο ανευρίσκεται σε πάπυρο του 17ου αιώνα π.Χ., που όμως είναι μάλλον αντίγραφο παλαιότερου παπύρου (2.300-2.500 π.Χ.). Την πλήρη, ωστόσο, παραδοχή της απόλυτης σημασίας που έχει η κατανόηση της κατασκευής και λειτουργίας του εγκεφάλου, τη σηματοδοτεί ο Spinoza όταν δηλώνει ότι “οι άνθρωποι κρίνουν τα πράγματα σύμφωνα με τη διαμόρφωση του εγκεφάλου τους”. Είναι προφανές ότι η έρευνα του εγκεφάλου αναπτύχθηκε μέσα στους αιώνες με εξαιρετική βραδύτητα, γεγονός που δε μπορεί παρά να αποδοθεί κυρίως στα πολυάριθμα εμπόδια που αντιτάχθηκαν πάντοτε σ’αυτή την έρευνα. Μύχιοι φόβοι, ιδεολογικά εμπόδια και θρησκευτικές προλήψεις, καθήλωσαν ή απέτρεψαν την έρευνα του εγκεφάλου, τον οποίο ήδη ο Γαληνός (2ος μ.Χ. αιώνας) αναγνώριζε ως κέντρο του νευρικού συστήματος και υπεύθυνο για τη διακυβέρνηση του σώματος. Χρειάστηκε λοιπόν να φτάσουμε στον 17ο αιώνα προκειμένου να γίνουν κάποια βήματα πέρα από το επίπεδο των γνώσεων του Γαληνού και να γίνει ευρύτερα αποδεκτό ότι ο άνθρωπος σκέφτεται με τον εγκέφαλό του. Στις αρχές πλέον του 20ου αιώνα, ο Πατριάρχης των σύγχρονων νευροεπιστημών Ramon y Cajal διατυπώνει τον αφορισμό ότι “όσο ο εγκέφαλος παραμένει μυστήριο, τότε η αντανάκλασή του, το σύμπαν, θα παραμένει επίσης μυστήριο”.


Neurons-How they work-Human BrainΕγκέφαλος και νους
Τις τελευταίες δεκαετίες, εκτεταμένη συνεργασία μεταξύ των επιμέρους κλάδων των βιολογικών επιστημών οδήγησε προοδευτικά στη συνειδητοποίηση ότι αυτό που συνήθως ονομάζουμε νόηση είναι μία σειρά διαδοχικών λειτουργιών που εκτελούνται από τον εγκέφαλο, δηλ. από τα δισεκατομμύρια νευρικά κύτταρα που τον αποτελούν. Οι ενέργειες του εγκεφάλου αποτελούν τη βάση του συνόλου της συμπεριφοράς, ενώ οι ανωμαλίες συμπεριφοράς που χαρακτηρίζουν τις ψυχικές ασθένειες είναι διαταραχές της λειτουργίας του εγκεφάλου. Αυτό σημαίνει ότι η πλήρης κατανόηση των νοητικών λειτουργιών και της συμπεριφοράς μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την επιστημονική εξέταση του εγκεφάλου. Η μάχη λοιπόν που δίνεται σήμερα στις νευροεπιστήμες είναι για την εξήγηση των εγκεφαλικών λειτουργιών και της συμπεριφοράς με βάση τα χαρακτηριστικά οργάνωσης και λειτουργίας των βασικών δομικών μονάδων του εγκεφάλου, των νευρικών κυττάρων.

Neural Impulse 3D Animation
Τι είναι ο εγκέφαλος;
Ο εγκέφαλος, η πιο σύνθετη ζωντανή κατασκευή στο σύμπαν, είναι ένας ιστός που υπολογίζεται ότι αποτελείται από 100 περίπου δισεκατομμύρια νευρικά κύτταρα ή νευρώνες, όσα περίπου τα άστρα του γαλαξία μας, και από δεκαπλάσια περίπου στηρικτικά-βοηθητικά κύτταρα, τα νευρογλοιακά κύτταρα. Τα νευρικά κύτταρα έχουν τα ίδια γονίδια και τον ίδιο βιοχημικό εξοπλισμό με τα υπόλοιπα σωματικά κύτταρα, αλλά και κάποια επιπλέον χαρακτηριστικά που κάνουν τον εγκέφαλο να λειτουργεί πολύ διαφορετικά από ότι το οποιοδήποτε άλλο όργανο του σώματος. Τα νευρικά κύτταρα διαφοροποιούνται, μεταξύ άλλων, από τα άλλα κύτταρα ιδιαίτερα για το ιδιόμορφο σχήμα τους, για την κυτταρική τους μεμβράνη που μπορεί να διεγείρεται και να παράγει νευρικές ώσεις (=ηλεκτρικά σήματα), και τέλος για τη δυνατότητά τους να συνομιλούν μεταξύ τους μέσω ειδικών θέσεων διανευρωνικής επικοινωνίας, των συνάψεων.

.
Τα νευρικά κύτταρα του εγκεφάλου, τα οποία εάν είχαν τον όγκο κόκκων άμμου θα γέμιζαν την καρότσα ενός φορτηγού, αποτελούνται από ένα κυτταρικό σώμα, το οποίο περιέχει τα γονίδια και τον βιοχημικό εξοπλισμό για τη λειτουργία του κυττάρου, και από αρκετές νηματοειδείς αποφυάδες, δηλαδή τον νευράξονα και τους δενδρίτες. Η επιφάνεια των δενδριτών και του κυτταρικού σώματος παραλαμβάνει τα φυσικά ερεθίσματα ή τα σήματα-πληροφορίες που προσάγουν άλλα νευρικά κύτταρα, και ο νευράξονας μεταφέρει την ενδεχόμενη απάντηση του νευρικού κυττάρου.

Action PotenitalΠως διακινούνται οι πληροφορίες στον εγκέφαλο;
Τα νευρικά κύτταρα οργανώνονται σε οδούς μετάδοσης σημάτων και η λειτουργία του εγκεφάλου βασίζεται στη ροή πληροφοριών διαμέσου σύνθετων κυκλωμάτων που αποτελούνται από αλληλοσυνδεόμενα νευρικά κύτταρα. Η μετάδοση της πληροφορίας γίνεται με δύο διαφορετικούς αλλά συμπληρωματικούς τρόπους, έναν ηλεκτρικό και έναν χημικό. Η διέγερση ενός νευρικού κυττάρου είναι μία στιγμιαία και παροδική διαταραχή στην κατανομή ηλεκτροθετικών και ηλετραρνητικών ιόντων της κυτταρικής του μεμβράνης, η οποία διατρέχει χωρίς παραμόρφωση, με ταχύτητα 1-100 μέτρα το δευτερόλεπτο, όλο το μήκος του νευράξονα μέχρι να φθάσει σε εξειδικευμένες θέσεις διακυτταρικής επικοινωνίας που ονομάζονται συνάψεις. Εκεί προκαλεί την απελευθέρωση ειδικών ουσιών, των νευροδιαβιβαστών, που αλληλεπιδρούν με υποδοχείς που βρίσκονται στην κυτταρική μεμβράνη των κυττάρων-αποδεκτών για να μεταδώσουν την πληροφορία. Από την καφεϊνη του αθώου καφέ ή τη θεοφυλλίνη του ακόμη πιο αθώου τσαγιού, μέχρι τις αμφεταμίνες ή το LSD, αμέτρητες φυσικές ουσίες ή φάρμακα ασκούν την ήπια ή δραστική, ευεργετική ή καταστρεπτική δράση τους στον εγκέφαλο επηρεάζοντας ακριβώς αυτή τη συναπτική διαβίβαση σημάτων. ΄Ενας συνηθισμένος νευρώνας δέχεται σήματα από 1.000 περίπου άλλους νευρώνες και στέλνει σήματα σε 1.000-10.000 (σε μερικές περιπτώσεις και σε 100.000) άλλους νευρώνες.

Action potentialΤο σήμα που μεταφέρουν οι νευροδιαβιβαστές μπορεί να είναι διεγερτικό ή ανασταλτικό και, επομένως, οι συνάψεις διεγερτικές ή ανασταλτικές. Στις διεγερτικές συνάψεις, ο νευροδιαβιβαστής ευνοεί τη διαταραχή στην κατανομή των ιόντων της κυτταρικής μεμβράνης του κυττάρου-αποδέκτη της πληροφορίας, ενώ στις ανασταλτικές συνάψεις ο νευροδιαβιβαστής συμβάλλει στη διατήρηση της ηλεκτρικής ισορροπίας της κυτταρικής μεμβράνης. Σε κάθε στιγμή, ένα νευρικό κύτταρο μπορεί να δέχεται εκατοντάδες ή και χιλιάδες αντιφατικές προσταγές από διεγερτικές και ανασταλτικές συνάψεις που σχηματίζουν άλλα κύτταρα. Το αν θα αντιδράσει, παράγοντας ένα ηλεκτρικό σήμα, ή όχι εξαρτάται από τον αριθμό και την αποτελεσματικότητα των διεγερτικών και των ανασταλτικών σημάτων που δέχεται. Επομένως, τα νευρικά κύτταρα είναι μικροεπεξεργαστές πληροφοριών, οι οποίοι με την ειδική τους λειτουργία αποτρέπουν το πνευματικό χάος.

Neural SynapseΠως διακρίνει ο εγκέφαλος τον ήχο από την εικόνα και την οσμή;
Όπως γίνεται φανερό από τα παραπάνω, τα σήματα που διατρέχουν τα νευρικά κύτταρα είναι έντονα τυποποιημένα. Το εύλογο ερώτημα που προκύπτει λοιπόν είναι πώς ο εγκέφαλος διαφοροποιεί και μεταφράζει κατά περίπτωση το σήμα σε πόνο, ήχο, εικόνα, οσμή κ.λ.π.

Το είδος της πληροφορίας που μεταφέρει κάθε ηλεκτρικό σήμα που διατρέχει ένα νευρικό κύτταρο δεν εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του σήματος αυτού αλλά από την οδό του εγκεφάλου στην οποία ταξιδεύει. Νευρικά κύτταρα, δηλαδή, με όμοιες ιδιότητες έχουν διαφορετικές λειτουργίες εξαιτίας των διαφορετικών συνδέσεων που πραγματοποιούν στον εγκέφαλο. Κατά την επαφή μας με το περιβάλλον, διαφορετικές πληροφορίες (οπτικές, ακουστικές, απτικές κ.λ.π) παραλαμβάνονται από αντίστοιχους ειδικούς υποδοχείς και, αφού αποδομηθούν παραπέρα σε επιμέρους στοιχεία (π.χ. μορφή, χρώμα, κίνηση κ.λ.π. για τις οπτικές πληροφορίες), μεταφέρονται με παράλληλες χωριστές νευρικές οδούς σε διαφορετικές περιοχές του εγκεφάλου, όπου και κωδικεύονται. Ο εγκέφαλος δηλαδή δεν φωτογραφίζει τον κόσμο όπως είναι· αντίθετα, τον διασπά σε επιμέρους στοιχεία τα οποία αναπαριστά σε σύνολα διασυνδεόμενων νευρικών κυττάρων. Η εικόνα, δηλαδή, ενός αγαπημένου προσώπου που έχουμε στην μνήμη μας δεν είναι αποθηκευμένη αυτούσια, αλλά συντίθεται κάθε φορά που την ανακαλούμε από πολλά επιμέρους στοιχεία φυλαγμένα σε μικρά νευρωνικά κυκλώματα. Αυτό σημαίνει ότι παρά την εντύπωση που έχουμε ότι η αντίληψη, η αίσθηση, η μνήμη κ.λ.π. αποτελούν συνεχείς και αδιαίρετες νοητικές διεργασίες, στην πραγματικότητα αποτελούν συνθετική έκφραση της δραστηριότητας πολλών επιμέρους περιοχών του εγκεφάλου.

The Sense of Smell, CNS


The Sense of Hearing


The Sense of Sight


Γονίδια ή περιβάλλον ;
Εάν παραδεχθούμε ότι οι πνευματικές επιδόσεις είναι αποτέλεσμα της οργάνωσης του εγκεφάλου, ένα ενδιαφέρον ερώτημα είναι εάν αυτή εξαρτάται από κληρονομικούς παράγοντες ή από το περιβάλλον. Μία πρώτη έμμεση απάντηση που μπορεί να δοθεί είναι ότι το σύνολο των γονιδίων του ανθρώπου, λιγότερα από 50.000, δεν επαρκεί αριθμητικά για να προκαθορίσει τη θέση και τα χαρακτηριστικά 100 δισεκατομμυρίων νευρικών κυττάρων και 100 τρισεκατομμυρίων θέσεων διανευρωνικής επικοινωνίας, δηλ. των συνάψεων. Ο γενετικός χάρτης δηλαδή δεν περιέχει ένα πλήρες και ακριβές σχεδιάγραμμα του εγκεφάλου. Ακόμη και οργανισμοί οι οποίοι αναπτύχθηκαν ως κλώνοι ενός γονιμοποιημένου ωαρίου, όπως οι μονοωογενείς δίδυμοι, έχουν εγκεφάλους των οποίων οι κύριες νευρικές οδοί είναι φυσικά όμοιες, αλλά οι λεπτομερείς συναπτικές τους σχέσεις διαφέρουν. Αυτό που κάνουν τα γονίδια είναι να διαμορφώνουν ένα χονδροειδές σχέδιο νευρωνικής οργάνωσης. Μελέτη των επιπτώσεων που έχουν οι πρώιμες εμπειρίες στην οργάνωση του εγκεφάλου αποδεικνύει ότι οι περιβαλλοντικές επιρροές δεν σταθεροποιούν ένα ήδη αναπτυγμένο σχέδιο νευρωνικής οργάνωσης, αλλά επεμβαίνουν στη διαμόρφωσή του. Αυτό το επιτυγχάνουν εκλεπτύνοντας ένα αρχικά αδρό σχέδιο, μέσω επιλεκτικής ενίσχυσης ή κατάργησης νευρωνικών συνδέσεων. Κληρονομικότητα και περιβάλλον, δηλαδή, διαμορφώνουν από κοινού το όργανο της συμπεριφοράς.

Κλείνοντας την πολύ σύντομη αυτή αναφορά σε μερικές βασικές αρχές οργάνωσης και λειτουργίας του εγκεφάλου πρέπει να υπογραμμίσουμε τα μεγάλα βήματα που έγιναν, ιδιαίτερα τις τελευταίες δεκαετίες, στην προσπάθεια αποκρυπτογράφησης των μυστικών του εγκεφάλου. Πρέπει όμως να τονίσουμε, επίσης, ότι η πλήρης διαλεύκανση των αρχών οργάνωσης και λειτουργίας του οργάνου που κυβερνά τη συμπεριφορά μας και της αιτιοπαθογένειας των περισσότερων των 1.000 παθήσεων του εγκεφάλου είναι πολύ μακριά ακόμη. Για να επιτευχθεί, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό από τον άνθρωπο, ένας τέτοιος φιλόδοξος στόχος, θα απαιτηθεί γενναία στήριξη και ενθάρρυνση της έρευνας, ανακάλυψη νέων τεχνικών εξέτασης του εγκεφάλου και ίσως, τέλος, αλλαγή του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τον εγκέφαλο (μας).
του Γιώργου Χ. Παπαδόπουλου

πηγή: http://users.auth.gr/~gpapadop/main.htm

Michalis Tzouganakis performing "Pali-pali"

23 σχόλια:

mareld είπε...

Αγαπημένοι μου Φίλοι!

Με ένα γλυκό φιλι Σας εύχομαι
Καλό μήνα!


Σα βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη,
να εύχεσαι νάναι μακρύς ο δρόμος,
γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις..

..Πάντα στον νου σου νάχεις την Ιθάκη.
Το φθάσιμον εκεί είν’ ο προορισμός σου.
Aλλά μη βιάζεις το ταξείδι διόλου.
Καλλίτερα χρόνια πολλά να διαρκέσει·
και γέρος πια ν’ αράξεις στο νησί,
πλούσιος με όσα κέρδισες στον δρόμο,
μη προσδοκώντας πλούτη να σε δώσει η Ιθάκη..
Κωνσταντίνος Καβάφης


ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΝΟΥΣ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ

ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΙΣ ΝΑ ΣΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΥΝ
ΤΑ ΑΣΤΟΧΑΣΤΑ ΜΑΤΙΑ, Η ΗΧΟΥΣΑ ΑΚΟΗ
ΚΑΙ Η ΓΛΩΣΣΑ.

ΝΑ ΚΡΙΝΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ
Παρμενίδης

Φωτεινή S είπε...

Μουσική-Στίχοι : Μιχάλης Τζουγανάκης

Πάλι εσένα,πάλι εσένα στο μυαλό

πάλι, πάλι, πάλι,

πάλι εσένα στο μυαλό

έχω και ταξιδεύω

άϊντες αμάν αμάν

έχω και ταξιδεύω


Το όνειρό μας,το όνειρό που χάθηκε

πάλι, πάλι, πάλι,

το όνειρό που χάθηκε

να ξαναβρώ γυρεύω

άϊντες αμάν αμάν

να ξαναβρώ γυρεύω.


Πολλά φιλιά από Ρέθυμνο

faraona είπε...

Μαρελντ μου
ειναι απο τα ωραιοτερα θεματα που εχω διαβασει στο διαδυκτιο η σημερινη σου ναρτηση.Μπραβο κοριτσι μου.
Το ρουφιξα το κειμενο.
Καταπληκτικο.

φιλιααα!!!

epikuros είπε...

Θα ήταν άδικο να αφήσω σχόλιο χωρίς να διαβάσω όπως πάντα το σύνολο των επιλογών σου. Αφήνω μαζί με την αγάπη μου την καλησπέρα και ευχές για μιά υπέροχη εβδομάδα και επανέρχομαι.
Τζιβαέρι μου να είσαι καλά!

ΑΣΤΟΡΙΑΝΗ είπε...

...Μαρέλντ μου,
Είναι φορές που σ' αυτό το "ταλαιπωρημένο" κεφάλι ένα μελισσολόϊ σκέψεις,με βασανίζει... άλλες, με τις αϋπνίες ή και τις αφηρημάδες... με ... τρομάζει...
Διάβασα με πολύ ενδιαφέρον κι αυτή σου την ανάρτηση!
Έμοιαζε να ήταν μόνο για μένα.
Όσο για την "Ιθάκη!"
Κάποτε, πήγα! Ακόμη με ακολουθεί, διαγράφοντας τη σκια μου.
Σε φιλώ, γλυκειά μου,
Υιώτα
ΥΓ.:
Αν βρεις λίγο καιρό, πήγαινε στης Ιουστίνης, Θα...με δεις, έστω κι αν δεν είμαι... φωτογενής!!!
Γεια σου, κορίτσι μου,
Υ.

ΑΣΤΟΡΙΑΝΗ είπε...

YG.:
ΤΪ έγινε το... ηλιανθάκι μου! Δεν παρουσιάστηκε?!
LOVE, YIOTA

ΑΣΤΟΡΙΑΝΗ είπε...

YG.:#2
Probably it was... sleeping...
Later, it came shining!
Yiota

mareld είπε...

Φωτεινάκι μου!

Πολύ χάρηκα με τον αυθορμητισμό σου..και το "Πάλι εσένα,πάλι εσένα στο μυαλό

πάλι, πάλι, πάλι,..
που μπήκε στο σχόλιο..


Κι αν βρω τ' αθάνατο νερό δεν πίνω κι ας ποθανω, άμα δε βρεις και εσύ να πιεις ηντα να ζω να κάνω?

Φιλιά σε σένα και την αγαπημένη μου Κρήτη..

mareld είπε...

Αισθησιοκρατική μου Φαραώνα!

Χαίρομαι..που σου άρεσε..ήθελα να το αφιερώσω αλλά δεν μου πήγαινε..έβρεχε πολύ και με είχε ρίξει λίγο η νύχτα της βροχής και όχι μόνο..

Φιλιά καρδούλα μου!

mareld είπε...

Γλυκέ και τρυφερέ μου Επίκουρε!

Πλησιάζεις και το αισθάνομαι..
έτσι ετοιμάζω γρήγορα γλυκό του κουταλιού με καφεδάκι..και λίγα φρούτα για το δρόμο..

Εδώ θα μείνει η ανάρτηση..σχόλια γράφε αν έχεις χρόνο και διάθεση.
Συνήθως δεν υπάρχει χρόνος..μη μου πτοείσαι..

..ταπεινά και σιγανά..

Πολλά φιλιά!
Καλό σου απόγευμα!

mareld είπε...

Ηλιανθάκι μου!

Μη δίνεις σημασία..όλοι μας λίγο/πολύ
από τα ίδια πάσχουμε..

Είπα στο τζιβαέρι να μπει λίγο επιστήμη με τρόπο "εύκολο" και κάπως ευχάριστο..μακάρι και να τα κατάφερα..

Ο γιος μου διαβάζει και με παρακάλεσε να του φτιάξω καφέ..σπάνια πίνει αλλά έπεσε σε λήθαργο..

Εγώ κρατιέμαι σε εγρήγορση με διαλογισμό και αντιστρές.

Μου λες εσύ για αφηρημάδα..όλοι οι δημιουργικοί άνθρωποι πιστεύω ότι είναι αφηρημένοι..αλλά και οι ερωτευμένοι..χαχαχα..

Χθες το βράδυ στο τραπέζι μου λέει ο Μαρίνος 18χρ, ελπίζω στη ζωή μου να βρίσκομαι στη πραγματικότητα γιατί έχω την αίσθηση ότι πετάω στα σύννεφα και είμαι διαρκώς αφηρημένος..
Του απάντησα ότι είναι καλλιτέχνης!

Πάω στη Ιουστίνη..
Όπως και να είσαι..είσαι όμορφη!

Πολλά φιλιά!

Διονύσης Μάνεσης είπε...

( Καθηγητής μπαίνω στο ιστολόγιό σου, μαθητής βγαίνω! ) ( Μαθητής, αλλά πλούσιος! )

Κοίτα, ανθρωποκεντρικότατη μοιάζει η θεώρηση του Valery, αλίμονο στο Σύμπαν, αν το Σύμπαν περίμενε να σκεφτώ εγώ για να υπάρχει...Αλλά, ας είναι: Η λογοτεχνική οδός του Γάλλου,για να δηλώσει τη δύναμη και την αξία της ανθρώπινης σκέψης, γοητευτικότατη.

Η επιστήμη μας μαθαίνει για τον εγκέφαλο. ( Κι εσύ μας τα μεταφέρεις!..) Και μ'όλα αυτά, δεν κάνει τίποτα περισσότερο από το να μεταθέτει κάποια εκατοστά παρακάτω την κουρτίνα που μας χωρίζει απ' την Άγνοια. Ε, τελικά δεν είναι και λίγο!.
Φιλιά στα ελαφάκια σου - να προσέχεις να κρατάς τα κεράκια σου αναμμένα :-)

LIA είπε...

Mareld μου, καλή σου μέρα.

Διάβασα αργά και με προσοχή και αυτή τη σπουδαία ανάρτησή σου.Πόσα πολλά έμαθα, για το "κομπιούτερ" που με τόση σοφία και αγάπη τοποθέτησε στο κεφάλι μας ο Θεός!
Ο εγκέφαλός μας, αυτός ο κόσμος ο μικρός ο μέγας!Αχ! πόσα χωράει αυτός ο νους μας!!!Όλα τα καταφέρνει.Μακάρι όλες οι ενέργειες, της υπέροχης αυτής πυξίδας, να οδηγούν την ανθρωπότητα προς το καλό και την αγάπη και όχι προς στον όλεθρο και την καταστροφή.Ο μπαμπάς μου, ο αγαπημένος μου, πάντα μου έλεγε να σκέφτομαι προσεχτικά το κάθε τι, που θα κάνω και θα πω."Βούτα τη γλώσσα σου στο μυαλό σου" μου έλεγε.Όταν ήμουν μικρή με ρωτούσε με χαμόγελο:Έχω ένα κουτί κι έχει μέσα κάτι τι, κι αν χαθεί το κάτι τι, τι το θέλω το κουτί; Τι είναι; μου έλεγε.Το κεφάλι με το μυαλό απαντούσα κι έπαιρνα γλυκό πατρικό φιλάκι.

Εύχομαι, να είσαι πάντα καλά γλυκιά μου.

mareld είπε...

Διονύση μου!

Στοχάζομαι δεν σημαίνει να προχωρώ βαθύτερα στην έννοια της τάξης; Δες με ποιο τρόπο το τυφλό το Δέντρο με τα αποκλίνοντα μέλη αυξάνεται γύρω από τον εαυτό του κατά την έννοια της Συμμετρίας. Μέσα του η ζωή σταθμίζει, ορθώνει μια δομή και ακτινοβολεί τον αριθμό της με τα κλαδιά και τις εκβλαστήσεις τους, και κάθε εκβλάστηση το φύλλο της, με τις άκρες ήδη σημαδεμένες απ' το κυοφορούμενο μέλλον?Διάλογος για το δέντρο...

Μήπως έτσι ακριβώς δεν συμβαίνει και με την δική μας υπόσταση..

Η γνώση δεν μοιάζει με ένα φρουτόδεντρο;

Ο άνθρωπος όταν είναι καλλιεργημένος πόσο θυμίζει ένα πορτοκαλεώνα στο τέλος του Απρίλη με αρχές του Μάη..

Τι ατέλειωτη ευωδιά ποτίζει το είναι μας..πόσο εξαϋλώνεται η ύπαρξη..και η ανάσα διάφανη μεταξένια κρατά στα δάχτυλα το λόγο το γλυκό..

Φιλιά και καλή σου μέρα!

mareld είπε...

Λία μου!

Δεν υπάρχει ίσως πιο συναρπαστικό θέμα στη φιλοσοφία ή στη νευρολογία, από τη συνείδηση και το νου. Και όμως, παρά το γεγονός πως ο ανθρώπινος νους μας επέτρεψε ν' αποκτήσουμε όλη τη γνώση και την κατανόηση που κατέχουμε για τον κόσμο και τους εαυτούς μας, έχει κάνει πάρα πολύ λίγα για να κατανοήσουμε τον ίδιο το νου.

Η αυγή του 21ου αιώνα έφερε στο προσκήνιο το λογικό επακόλουθο: τη χαρτογράφηση του ανθρώπινου νου. Το πώς ένα υλικό σώμα (όπως ο εγκέφαλος) εγείρει κάτι άυλο (όπως ο νους) αποτελούσε φιλοσοφικό ζήτημα για χιλιάδες χρόνια. Σήμερα με τα μέσα που διαθέτουμε μπορούμε πλέον να παρακολουθούμε έναν σκεπτόμενο νου, να εντοπίζουμε και να μετράμε τη λειτουργία του σαν ένα οποιοδήποτε άλλο φυσικό φαινόμενο..
Εχουμε δρόμο ακόμη..

Φιλιά και καλό μεσημέρι!

ΑΣΤΟΡΙΑΝΗ είπε...

...Μια "τοσοδούλα" συγκομιδή, μαζί με λίγες... ηλι αχ..τίδες...
θα έρθουν στη πόρτα σου, σύντομα.
Σε θυμάμαι,
με αγάπη,
Υιώτα

Π.Κ. είπε...

Ανταποδίδω τη μέθη της ανάρτησής σου μ' ένα μπουκάλι Ελύτη:


ΘΕΕ ΜΟΥ συ με θέλησες και να, στο ανταποδίδω
Tη συγγνώμη δεν έδωσα,
την ικεσία δεν έστερξα,
την ερημιά την άντεξα σάν το χαλίκι.
Τι, τι, τι άλλο μου μέλλεται;
Τα κοπάδια των άστρων οδηγώ στην αγκάλη σου
κι η Αυγή, πριν προλάβω,
στα δίχτυα της τα 'χει μακριά παρασύρει
που συ τη θέλησες!
Λόφους με κάστρα και πελάγη με καρποφόρα
στεριώνω στον άνεμο
κι η καμπάνα τα πίνει, αργά, του δειλινού,
που συ τη θέλησες!
Υψώνω χόρτα σα να φωνάζω μ' όλα τα φρένα μου
και να τα πάλι που καταπέφτουν
από το κάμα του Ιουλίου,
που συ το θέλησες!
Τι λοιπόν, τι άλλο, τι νέο μου μέλλεται;
Ιδού που εσύ μιλείς κι εγώ αληθεύω.
Σφεντονάω την πέτρα και βρίσκει επάνω μου.
Ορυχεία βαθαίνω και τους ουρανούς εργάζομαι.
Τα πουλιά κυνηγώ και στο βάρος τους χάνομαι.
Θεέ μου συ με θέλησες και να, στο ανταποδίδω.
Τα στοιχεία που είσαι,
ημέρες και νύχτες,
ήλιοι κι αστέρες, θύελλες και γαλήνη,
ανατρέπω στην τάξη κι εναντίον τα βάζω
του δικού μου θανάτου,
που συ τον θέλησες!

mareld είπε...

Ηλιανθάκι μου γλυκό!

Είμαι τόσο χαρούμενη που Σε συναντώ!
Πάντα έχεις τη γλύκα της παιδικής σου ψυχής στα λόγια αλλά και στο τρόπο που δείχνεις το ενδιαφέρον σου στον άνθρωπο γενικά και ειδικά σε μένα..

Με όλη μου τη καρδιά σε Ευχαριστώ!
Πολλά φιλάκια!

mareld είπε...

Αγαπημένε μου Φίλε!

Είσαι τόσο γλυκός και τρυφερός άνθρωπος που τι να πω..
να έχεις πάντα υγεία και δύναμη!
Με μέθυσες και εμένα με τα λόγια του Ελύτη!

Χίλια ευχαριστώ!
Καλή σου βδομάδα!

ΑΣΤΟΡΙΑΝΗ είπε...

΄Ενας μακρινός... ηλίανθος γράφει ένα Μεγάλο "Ευχαριστώ" για το θεσπέσιο όραμα και το ταξίδι στην αγκαλιά του Φθινόπωρου...
Όμως,
πού ειναι τα "σχόλια"?
Με την αγάπη μου,
Υιώτα

mareld είπε...

Βαθιά Ελληνική, μυστηριακή μου ύπαρξη!

Τόσο ευγενική και τόσο γενναιόδωρη!

Το τζιβαέρι θέλει να του αφιερώσεις χρόνο και ενέργεια.
Οι άνθρωποι δεν διαθέτουν ούτε το ένα ούτε το άλλο.
Αφιερώνω πολλές ώρες για κάθε ανάρτηση και θα μου πεις γιατί το κάνω
αφού δεν έχω την επισκεψιμότητα που πιθανόν αξίζει.
Απλά είναι μια προσφορά για το γενικό καλό που με μεράκι υπηρετώ..

Φιλιά καρδιά μου!

αχτίδα είπε...

Πέρασα να σου πω ένα γειά και να σου ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο.

mareld είπε...

Καλά να μου είσαι Αχτιδάκι μου,
και καλά να περνάς!
Φιλάκια!